Statistik for akvakultur i Danmark
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2012

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 182 16 31 44 61 3 20 3 359
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 13 1 . 1 3 . 0 1 19
Deltidsbeskæftigede mænd 49 4 6 7 12 1 16 1 96
Deltidsbeskæftigede kvinder 20 2 5 1 10 . 1 1 40
Sæsonbeskæftigede mænd 26 3 . 33 27 . 22 . 111
Sæsonbeskæftigede kvinder 2 1 . . 2 . 1 . 6
Total antal personer 292 27 42 86 115 4 60 6 631

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2011