Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype

Beskæftigelse Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 170 16 38 45 62 4 21 1 357
Fuldtid* - kvinder 13 1 . 1 5 . 0 . 20
Deltid** - mænd 49 5 8 8 11 1 10 . 92
Deltid** - kvinder 18 2 6 1 9 . 1 . 37
Sæson*** - mænd 22 3 . 36 24 . 18 . 103
Sæson*** - kvinder . 1 . . 1 . . . 2
Total antal personer 272 28 52 91 112 5 50 1 610

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
Bekæftigede, 2012