Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype

Beskæftigelse Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 156 16 40 43 75 3 26 2 361
Fuldtid* - kvinder 12 1 . 1 7 . . . 20
Deltid** - mænd 53 4 8 6 11 3 11 . 96
Deltid** - kvinder 14 2 6 1 5 . 0 . 28
Sæson*** - mænd 13 2 . 40 25 . 29 . 109
Sæson*** - kvinder . 1 . 2 1 . . . 4
Total antal personer 247 26 54 93 124 6 66 2 618

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister, 21. oktober 2015.
Statistik for tidligere år:
Bekæftigede, 2013