Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype

Beskæftigelse Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 163 18 41 43 78 9 51 2 405
Fuldtid* - kvinder 12 1 . 1 7 2 0 . 22
Deltid** - mænd 50 4 9 6 15 4 5 1 93
Deltid** - kvinder 12 2 3 1 4 . . . 22
Sæson*** - mænd 12 1 . 40 24 . 26 . 103
Sæson*** - kvinder . . . 2 1 . . . 3
Total antal personer 248 26 53 93 129 15 82 3 648

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister, 29. september 2016.
Statistik for tidligere år:
Bekæftigede, 2014