Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype

Beskæftigelse Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 168 18 44 42 86 10 65 1 433
Fuldtid* - kvinder 13 1 . 2 5 2 1 . 23
Deltid** - mænd 54 3 10 6 13 4 6 1 96
Deltid** - kvinder 13 1 5 1 3 . . . 23
Sæson*** - mænd 11 2 . 40 25 . 37 . 115
Sæson*** - kvinder . . . 2 1 . . . 3
Total antal personer 258 24 59 93 133 16 109 2 693

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Statistik for tidligere år:
Bekæftigede, 2015