Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2018.

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 162 23 48 41 111 1 32 2 420
Fuldtid* - kvinder 12 1 . 2 12 . 1 . 27
Deltid** - mænd 48 2 7 6 15 2 7 . 86
Deltid** - kvinder 10 1 4 1 3 1 0 2 22
Sæson*** - mænd 6 . 0 40 29 . 16 . 91
Sæson*** - kvinder 1 . . 2 2 . 1 . 6
Total antal personer 239 27 59 92 171 4 57 4 652

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister. 9. november 2020
Statistik for tidligere år:
2018