Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2019.

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 159 23 52 35 127 1 54 1 452
Fuldtid* - kvinder 10 1 . 1 18 . 2 . 31
Deltid** - mænd 42 2 5 7 13 2 7 . 78
Deltid** - kvinder 8 1 4 1 2 1 0 . 17
Sæson*** - mænd 6 . 0 30 21 . 18 . 75
Sæson*** - kvinder . . . 2 1 . 1 . 4
Total antal personer 225 27 61 76 182 4 81 1 656

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister. 9. november 2020
Statistik for tidligere år:
2018