Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2020.

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 150 22 48 35 140 1 61 1 457
Fuldtid* - kvinder 10 1 . 1 21 . 2 . 34
Deltid** - mænd 41 2 5 6 14 2 7 . 77
Deltid** - kvinder 6 1 4 1 4 1 0 . 17
Sæson*** - mænd 5 . 0 30 5 . 23 . 63
Sæson*** - kvinder . . . 2 . . 0 . 2
Total antal personer 211 26 57 75 184 4 93 1 650

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister. 13. oktober 2021
Statistik for tidligere år:
2019