Dansk Akvakultur
Produktionen, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, af fisk, skaldyr, øjenæg og rogn/kaviar fordelt på anlægstype - 2007.
Værdi er angivet i 1.000 kr.

Anlægstype Produktion
Mængden af Fisk og skaldyr i tons Værdien af Fisk og skaldyr i 1.000 kr. Øjenæg i 1.000
stk
Værdien af Øjenæg i 1.000 kr. Mængden af Rogn/kaviar
(kg)
Værdien af Rogn/kaviar i 1.000 kr.
Ferskvandsdambrug 23.745 443.602 281.150 20.364 24.346 1.695
Havbrug 9.188 166.595 . . . .
Recirkuleret anlæg 6.817 209.865 35.023 116 7 ...
Indpumpningsanlæg 682 15.355 . . 14.462 ...
Muslingeanlæg 904 5.495 . . . .
Anden akvakultur 200 3.456 633 ... . .
Total 41.535 844.368 316.805 20.480 38.815 1.695

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006