Dansk Akvakultur
Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2007.

Anlægstype Antal af
Anlæg Damme Kanaler Kummer Bure Ophæng Andet
Ferskvandsdambrug 278 6.176 539 3.744 0 0 31
Havbrug 24 0 0 0 224 0 0
Recikuleret anlæg 43 117 66 1.002 4 0 457
Indpumpningsanlæg 7 35 16 0 0 0 0
Muslingeanlæg 49 0 0 0 0 1.170 0
Anden akvakultur 4 6 0 0 0 0 1
I alt 405 6.334 621 4.746 228 1.170 489

Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006