Dansk Akvakultur
Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2008.

Anlægstype Antal af
Anlæg Damme Kanaler Kummer Bure Ophæng Andet
Ferskvandsdambrug 270 5.462 533 3.568 0 0 37
Havbrug 24 0 0 0 230 0 0
Recirkuleret anlæg 44 124 118 1.001 4 0 441
Indpumpningsanlæg 8 35 16 0 0 0 0
Muslingeanlæg 56 0 0 0 0 1.496 0
Anden akvakultur 4 5 0 0 0 0 1
I alt 406 5.626 667 4.569 234 1.496 479

Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2007