Dansk Akvakultur
Antallet af akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2009.

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 203 4.192 356 2.745 . . . 20
Model type I 6 48 48 58 . . . .
Model type III 14 96 111 192 . . . 8
Havbrug 22 . . . 233 . . .
Recirkuleret 55 135 110 1.381 . . . 292
Indpumpning 12 60 35 335 . . . 12
Musling 57 . . . . 1.660 2 243
I alt 369 4.531 660 4.711 233 1.660 2 575

* Anvendt til bløddurproduktion
Note: Ved 2 % af indberetningsskemaerne, var der ikke angivet produktionsenheder.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for sidste år:
2008