Statistik for dansk akvakultur
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2010

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 191 3.589 329 2.673 . . . 20
Model type I 8 72 47 133 . . . .
Model type III 11 . 132 121 . . . 8
Havbrug 18 33 1 . 244 . . .
Recirkuleret 48 201 326 1.291 . . . 150
Indpumpning 7 8 26 220 . . . .
Musling 49 . . . . 1.485 2 493
Anden akvakultur 5 125 12 152 . 20 . 4
I alt 337 4.028 873 4.590 244 1.505 2 675

* Anvendt til bløddurproduktion
Note: Ved 1 % af indberetningsskemaerne, var der ikke angivet produktionsenheder.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011
Statistik for sidste år:
2009