Statistik for akvakultur i Danmark
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2011

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 169 3.147 294 2.703 . . . 26
Model type I 12 127 61 209 . . . .
Model type III 13 . 144 173 . . . 8
Havbrug 19 33 1 . 257 . . .
Recirkuleret 43 134 308 1.103 . . . 271
Indpumpning 4 7 5 210 . . . 12
Musling 45 . . . . 995 4 405
Anden akvakultur 1 . . . . . . 41
I alt 306 3.448 813 4.398 257 995 4 763

* Anvendt til bløddurproduktion
Note: Ved 2 % af indberetningsskemaerne, var der ikke angivet produktionsenheder.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 29. oktober 2012
Statistik for sidste år:
2010