Statistik for akvakultur i Danmark
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2012

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 174 3.053 305 2.334 . . . 36
Model type I 13 147 63 173 . . . .
Model type III 14 26 144 231 . . . 8
Havbrug 19 . . . 261 . . 30
Recirkuleret 34 30 281 1.100 . . . 271
Indpumpning 2 . 3 182 . . . 12
Musling 46 . . . . 1.301 48 455
Anden akvakultur 2 . . . . 70 . 111
I alt 304 3.256 796 4.020 261 1.371 48 923

* Anvendt til bløddyrproduktion
 
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 21. november 2013
Lignende statistik for året før:
2011