Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 168 2.024 228 1.459 . . . 36
Model type I 14 90 13 64 . . . .
Model type III 17 89 138 253 . . . 8
Havbrug 19 . . . 133 . . 30
Recirkuleret 31 11 23 758 . . . 150
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 40 26 9 42 . 842 112 .
Anden akvakultur 1 . . . . . . .
I alt 292 2.246 414 2.638 133 842 112 224

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2012