Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
. . . . . . . . .
Ferskvandsdambrug 153 2.629 290 2.236 . . . 31
Model type I 13 153 64 219 . . . .
Model type III 16 34 152 432 . . . 8
Havbrug 19 . . . 252 . . 30
Recirkuleret 31 35 44 1.193 . . . 166
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 29 . . . . 818 110 380
Anden akvakultur 1 . . . . . . 130
I alt 264 2.857 553 4.142 252 818 110 745

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 25. september 2015
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2013