Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
. 1 . . . . . . .
Ferskvandsdambrug 142 2.557 255 2.004 . . . 35
Model type I 14 131 69 274 . . . .
Model type III 16 34 152 432 . . . 8
Havbrug 19 . . . 258 . . 30
Recirkuleret 35 69 42 1.201 . . . 166
Indpumpning 3 6 3 79 . . . 12
Musling 29 . . . . 862 54 999
Anden akvakultur 2 . . 9 . . . 130
I alt 261 2.797 521 3.999 258 862 54 1.380

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2014