Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 138 2.343 198 1.877 . . . 35
Model type I 14 131 71 209 . 8 . .
Model type III 16 34 169 455 . . . 8
Havbrug 19 . . . 243 . . .
Recirkuleret 38 69 50 1.207 . . . 166
Indpumpning 3 6 3 148 . . . 12
Musling 35 . . . 201 1.203 73 999
Anden akvakultur 2 . . 9 . . . 140
I alt 265 2.583 491 3.905 444 1.211 73 1.360

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2015