Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 133 2.118 196 1.784 . . . 35
Model type I 13 131 85 279 . 8 . .
Model type III 18 34 173 455 . . . 8
Havbrug 21 . . . 255 . . .
Recirkuleret 34 61 62 1.213 . . . 35
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 35 5 . . 300 1.004 55 433
Anden akvakultur 2 . . 9 . . . 40
I alt 258 2.355 519 3.802 555 1.012 55 551

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2016