Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 132 2.021 224 1.975 . . . 35
Model type I 12 131 74 237 . . . .
Model type III 18 46 212 456 . . . 8
Havbrug 21 . . . 250 . . .
Recirkuleret 35 63 46 1.304 . . . 35
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 37 . . . . 871 5 774
Anden akvakultur 4 . . 9 . . . 39
I alt 261 2.267 559 4.043 250 871 5 891

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2017