Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 126 1.946 221 1.870 . . . 35
Model type I 13 149 79 283 . . . .
Model type III 19 20 212 382 . . . 8
Havbrug 19 . . . 209 . . .
Recirkuleret 31 41 43 1.360 . . . 35
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 32 . . . . 916 22 652
Anden akvakultur 1 . . . . . . 39
I alt 243 2.162 558 3.957 209 916 22 769

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 1. september 2020.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2018