Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype

Anlægstype Aktive anlæg Antal produktionsenheder
Damme Kanaler Tanke/kummer/kar Bure Ophæng* På bunden* Andet
Ferskvandsdambrug 117 1.721 192 1.659 . . . 16
Model type I 12 131 74 231 . . . .
Model type III 17 44 200 392 . . . .
Havbrug 19 . . . 216 . . .
Recirkuleret 30 39 47 1.389 . . . 35
Indpumpning 2 6 3 62 . . . .
Musling 46 . . . . 974 37 666
Anden akvakultur 1 . . . . . . 39
I alt 244 1.941 516 3.733 216 974 37 756

* Anvendt til bløddyrproduktion
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2019