Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner

Anlægstype / kapacitet Region Hele landet
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Ferskvandsdambrug Antal anlæg   . 57 27 1 48 133
Areal 1000m2   . 158 32 . 288 478
Volumen 1000m3   . 67 44 0 37 148
Model type I Antal anlæg   . 11 1 . 1 13
Areal 1000m2   . 8 2 . 21 31
Volumen 1000m3   . 21 0 . 10 31
Model type III Antal anlæg   . 7 3 . 8 18
Areal 1000m2   . 1 . . 3 5
Volumen 1000m3   . 38 12 . 39 89
Havbrug Antal anlæg   1 6 . 11 3 21
Areal 1000m2   . . . . . .
Volumen 1000m3   11 474 . 351 58 894
Recirkuleret Antal anlæg   2 15 8 1 8 34
Areal 1000m2   . 10 13 . 175 198
Volumen 1000m3   0 42 24 0 84 150
Indpumpning Antal anlæg   . 1 . 1 . 2
Areal 1000m2   . 6 . . . 6
Volumen 1000m3   . 0 . 3 . 3
Musling Antal anlæg   . 12 21 2 . 35
Areal 1000m2   . 134 3.651 6 . 3.791
Volumen 1000m3   . . . . . .
Anden akvakultur Antal anlæg   . 2 . . . 2
Areal 1000m2   . 170 . . . 170
Volumen 1000m3   . . . . . .
Antal anlæg   3 111 60 16 68 258
Areal 1000m2   . 487 3.697 6 487 4.678
Volumen 1000m3   12 641 80 355 228 1.315

Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 3. juni 2020.
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2016