Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner

Anlægstype / kapacitet Region Hele landet
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Ferskvandsdambrug Antal anlæg   . 56 26 1 49 132
Areal 1000m2   . 157 31 . 282 470
Volumen 1000m3   . 62 43 0 38 144
Model type I Antal anlæg   . 10 1 . 1 12
Areal 1000m2   . 8 2 . 21 31
Volumen 1000m3   . 33 0 . 10 43
Model type III Antal anlæg   . 8 3 . 7 18
Areal 1000m2   . 1 . . 11 12
Volumen 1000m3   . 52 12 . 49 113
Havbrug Antal anlæg   1 6 . 11 3 21
Areal 1000m2   . . . . . .
Volumen 1000m3   11 400 . 342 . 753
Recirkuleret Antal anlæg   2 16 8 1 8 35
Areal 1000m2   . 10 13 . 175 198
Volumen 1000m3   0 50 24 0 84 158
Indpumpning Antal anlæg   . 1 . 1 . 2
Areal 1000m2   . 6 . . . 6
Volumen 1000m3   . 0 . 3 . 3
Musling Antal anlæg   . 11 25 1 . 37
Areal 1000m2   . 675 3.776 6 . 4.458
Volumen 1000m3   . . . . . .
Anden akvakultur Antal anlæg   . 4 . . . 4
Areal 1000m2   . 170 . . . 170
Volumen 1000m3   . . . . . .
Antal anlæg   3 112 63 15 68 261
Areal 1000m2   . 1.027 3.822 6 490 5.345
Volumen 1000m3   12 597 80 345 181 1.214

Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 3. juni 2020.
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2017