Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner

Anlægstype / kapacitet Region Hele landet
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Ferskvandsdambrug Antal anlæg   . 54 23 1 48 126
Areal 1000m2   . 152 23 . 281 455
Volumen 1000m3   . 62 18 0 37 118
Model type I Antal anlæg   . 10 2 . 1 13
Areal 1000m2   . 8 6 . 21 35
Volumen 1000m3   . 33 25 . 10 67
Model type III Antal anlæg   . 8 3 . 8 19
Areal 1000m2   . 1 . . 8 9
Volumen 1000m3   . 52 12 . 48 112
Havbrug Antal anlæg   . 5 . 11 3 19
Areal 1000m2   . . . . . .
Volumen 1000m3   . 440 . 341 47 828
Recirkuleret Antal anlæg   1 15 7 1 7 31
Areal 1000m2   . 7 0 . 175 182
Volumen 1000m3   0 50 24 0 84 158
Indpumpning Antal anlæg   . 1 . 1 . 2
Areal 1000m2   . 6 . . . 6
Volumen 1000m3   . 0 . 3 . 3
Musling Antal anlæg   . 8 23 1 . 32
Areal 1000m2   . 502 3.901 6 . 4.409
Volumen 1000m3   . . . . . .
Anden akvakultur Antal anlæg   . 1 . . . 1
Areal 1000m2   . 170 . . . 170
Volumen 1000m3   . . . . . .
Antal anlæg   1 102 58 15 67 243
Areal 1000m2   . 846 3.930 6 485 5.266
Volumen 1000m3   0 636 80 344 226 1.287

Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 1. september 2020.
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2018