Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner

Anlægstype / kapacitet Region Hele landet
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Ferskvandsdambrug Antal anlæg   . 48 22 . 47 117
Areal 1000m2   . 125 19 . 281 425
Volumen 1000m3   . 58 17 . 35 111
Model type I Antal anlæg   . 10 1 . 1 12
Areal 1000m2   . 8 2 . 21 31
Volumen 1000m3   . 33 0 . 10 43
Model type III Antal anlæg   . 7 3 . 7 17
Areal 1000m2   . 1 . . 11 13
Volumen 1000m3   . 51 12 . 50 113
Havbrug Antal anlæg   . 5 . 11 3 19
Areal 1000m2   . . . . . .
Volumen 1000m3   . 389 . 395 47 831
Recirkuleret Antal anlæg   1 15 6 1 7 30
Areal 1000m2   . 7 0 . 175 182
Volumen 1000m3   0 50 24 0 84 159
Indpumpning Antal anlæg   . 1 . 1 . 2
Areal 1000m2   . 6 . . . 6
Volumen 1000m3   . 0 . 3 . 3
Musling Antal anlæg   . 16 29 1 . 46
Areal 1000m2   . 972 4.660 6 . 5.638
Volumen 1000m3   . . . . . .
Anden akvakultur Antal anlæg   . 1 . . . 1
Areal 1000m2   . 170 . . . 170
Volumen 1000m3   . . . . . .
Antal anlæg   1 103 61 14 65 244
Areal 1000m2   . 1.290 4.680 6 488 6.464
Volumen 1000m3   0 580 54 398 226 1.259

Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3.
Lignende statistik for året før:
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2019