Statistik for akvakultur i Danmark, 2012
Produktion fordelt på hovedarter og regioner
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand . 11.829 2.249 164 9.836 24.078 515.940
Saltvand . 1.814 . 7.243 1.435 10.491 220.230
Ål   . 45 718 115 183 1.061 96.147
Musling/østers   . 44 483 . . 527 2.746
Andet   . 282 30 . 299 611 36.195
I alt . 14.015 3.479 7.522 11.752 36.768 871.257

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: I 2012 og 2013 skulle 'Yngel og ungfisk' kun indberettes i styk. Ved manglede vægt er anvendt følgende konvertering: 0,05g/stk for helt; 0,5g/stk for pighvar og skrubbe; 2g/stk for aborre og gedde; 10g/stk for laks, ål og østers; 25g/stk for havørred, blåmusling og bækørred og 50g/stk for resten.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 21. oktober 2015
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2011