Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand . 14.104 2.505 126 10.277 27.012 590.435
Saltvand . 1.834 . 7.447 1.383 10.664 248.074
Ål   . 79 364 120 228 791 67.752
Musling/østers   . 2 808 . . 810 6.440
Andet   . 344 22 1 218 586 34.632
I alt . 16.364 3.698 7.694 12.107 39.862 947.333

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2012