Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 1 14.831 2.505 154 11.681 29.172 639.603
Saltvand 80 1.970 . 7.845 1.477 11.372 267.933
Ål   . . 468 136 185 789 49.653
Musling/østers   . 676 1.734 . . 2.410 9.947
Andet   1 630 78 0 316 1.025 42.054
I alt 82 18.107 4.785 8.135 13.659 44.768 1.009.190

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 16. januar 2017
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2013