Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 1 15.599 3.225 133 11.919 30.876 725.120
Saltvand 250 1.767 . 8.649 1.390 12.056 261.153
Ål   . . 793 140 299 1.231 81.643
Musling/østers   . 123 1.746 . . 1.869 9.497
Andet   0 246 460 0 324 1.030 47.841
I alt 251 17.735 6.224 8.922 13.932 47.063 1.125.254

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 16. januar 2017
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2014