Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 1 16.384 3.444 121 10.297 30.247 703.975
Saltvand . 1.695 . 7.621 992 10.308 289.570
Ål   . . 856 82 130 1.067 85.850
Musling/østers   . 0 2.342 13 . 2.354 10.545
Andet   1 621 893 0 392 1.907 75.970
I alt 1 18.701 7.534 7.836 11.812 45.884 1.165.910

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2015