Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 1 18.673 2.892 . 10.451 32.017 778.084
Saltvand . 1.683 . 8.454 1.420 11.557 315.539
Ål   . . 509 8 32 550 50.247
Musling/østers   . 430 2.390 360 . 3.180 11.265
Andet   . 228 807 0 505 1.540 71.175
I alt 1 21.014 6.599 8.822 12.408 48.844 1.226.309

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2016