Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 9 17.876 2.665 0 9.519 30.070 730.549
Saltvand . 2.498 . 6.900 1.362 10.760 303.117
Ål   . . 439 . 12 451 37.514
Musling/østers   . 2.148 2.866 . . 5.014 15.948
Andet   1 219 1.092 0 469 1.781 84.116
I alt 10 22.741 7.062 6.900 11.363 48.076 1.171.243

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2017