Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 4 18.732 2.999 0 12.460 34.196 820.655
Saltvand . 870 . 7.110 1.244 9.224 252.703
Ål   . . 442 . 45 487 34.460
Musling/østers   . 3.537 5.263 0 . 8.801 40.833
Andet   . 530 1.488 0 429 2.448 136.764
I alt 4 23.670 10.192 7.110 14.178 55.154 1.285.415

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 31. august 2020.
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2018