Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Produktion af hovedarter fordelt på regioner og for regnbueørred produktionsvand
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 3 17.103 2.482 . 12.150 31.738 759.826
Saltvand . 1.398 . 7.341 1.479 10.219 286.281
Ål   . . 598 . 27 626 37.876
Musling/østers   . 3.056 4.774 . . 7.831 25.294
Andet   . 1.111 1.310 0 479 2.900 139.162
I alt 3 22.669 9.165 7.341 14.135 53.314 1.248.438

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
Produktion fordelt på hovedarter og regioner i 2019