Dansk Akvakultur
Den fraførte produktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2008.
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Produktion
Vægt Værdi
Aborre 0 ...
Bækørred 83 2.559
Blanke Ål 1.721 102.008
Blåmusling 1.737 10.343
Brødding 205 4.419
Barramundi 0 ...
Guldbrasen 0 ...
Gedde 0 ...
Guldørred 25 ...
Helt 0 ...
Krebs 0 ...
Kildeørred 181 4.908
Karpe 0 ...
Laks 11 3.939
Havørred 61 4.932
Pighvarre 6 7.019
Regnbueørred 31.770 575.151
Sandart 49 ...
Skrubbe 0 ...
Stør 1 ...
Torsk 5 ...
I alt 35.856 720.981

Note: Produktionen er defineret som de fisk og skaldyr der fraføres i løbet af året - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af øjenæg og rogn/kaviar indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Er der under værdi angivet "...", angivet dette at værdien af diskretionshensyn er udeladt. I den samlede værdi, indgår også de diskretionerede værdier.
Note: Døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På 0 % af indberetningsskemaerne, optræder der mængder uden tilhørende værdi (eksl. fraførsler til andre danske anlæg).
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2010