Statistik for dansk akvakultur
Akvakulturproduktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2010
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 1 ... ...
Uspecificeret Art 5 ... ...
Bækørred 48 1.980 41,59
Ål 1.532 92.345 60,30
Blåmusling 669 3.047 4,55
Brødding 155 ... ...
Gedde 0 ... ...
Helt 0 ... ...
Kildeørred 115 3.095 26,93
Laks 15 ... ...
Havørred 77 6.256 81,27
Pighvarre 6 2.964 525,37
Regnbueørred 32.500 628.818 19,35
Sandart 52 4.550 88,03
Skrubbe 0 ... ...
Stør 0 ... ...
I alt 35.175 753.251 -

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2010 - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg.
Note: Produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt døde, kasserede og undslupne og den mængde, som står tilbage i anlæggene indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 1 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse er ikke medtaget i denne tabel.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011
Lignende statistik for sidste år:
2009