Dansk Akvakultur
Akvakulturproduktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2009.
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 0 ... ...
Bækørred 54 1.998 36,71
Ål 1.686 94.801 56,24
Blåmusling 2.556 9.679 3,79
Brødding 153 3.926 25,66
Gedde 0 ... ...
Guldørred 30 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 213 4.929 23,13
Karpe 0 ... ...
Laks 12 ... ...
Havørred 75 5.926 79,11
Pighvarre 4 1.270 337,11
Regnbueørred 32.565 606.519 18,63
Sandart 104 5.576 53,85
Skrubbe 0 ... ...
Stør 1 ... ...
Sukkertang 1 ... ...
I alt 37.452 741.562 -

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2009 - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: Produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt døde, kasserede og undslupne, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse er ikke medtaget i denne tabel.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Lignende statistik for sidste år:
2008