Statistik for akvakultur i Danmark, 2011
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 1 ... ...
Bækørred 53 2.379 45,18
Blåmusling 537 2.001 3,72
Brødding 230 7.143 31,02
Gedde 0 ... ...
Helt 0 ... ...
Kildeørred 109 3.340 30,63
Laks 10 ... ...
Havørred 71 5.210 73,83
Pighvarre 5 2.930 573,56
Regnbueørred inkl. guldørred 29.775 619.702 20,81
Sandart 66 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 1 ... ...
Søsalat 0 ... ...
Ål 1.154 84.262 73,02
I alt 32.012 738.485 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2011. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2010