Statistik for akvakultur i Danmark, 2012
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 0 ... ...
Bækørred 50 1.284 25,78
Blåmusling 527 2.746 5,21
Brødding 243 6.704 27,59
Helt 0 ... ...
Kildeørred 119 3.447 29,00
Laks 0 ... ...
Havørred 23 2.873 123,63
Pighvarre 2 ... ...
Regnbueørred inkl. guldørred 28.836 570.473 19,78
Sandart 110 ... ...
Stører 0 ... ...
Søsalat 0 ... ...
Ål 1.061 80.323 75,71
I alt 30.971 674.915 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2012. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 3 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2011