Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 0 ... ...
Bækørred 39 1.509 38,96
Blåmusling 810 6.439 7,95
Brødding 272 ... ...
Helt 0 ... ...
Kildeørred 76 2.265 30,00
Karpe 0 ... ...
Laks 10 ... ...
Havørred 23 1.303 57,91
Pighvarre 7 399 56,85
Regnbueørred inkl. guldørred 29.636 636.895 21,49
Sandart 112 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 2 ... ...
Ål 712 50.545 70,99
I alt 31.698 715.385 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2013. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2012