Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 1 ... ...
Bækørred 45 1.932 43,33
Blåmusling 1.810 9.947 5,50
Brødding 216 ... ...
Gedde 0 ... ...
Helt 0 ... ...
Kildeørred 106 3.444 32,34
Karpe 0 ... ...
Laks 405 12.261 30,24
Havørred 77 5.958 77,80
Pighvarre 0 ... ...
Regnbueørred inkl. guldørred 30.733 668.709 21,76
Sandart 88 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 1 ... ...
Sukkertang 10 ... ...
Ål 789 49.653 62,94
I alt 34.282 764.688 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2014. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2013