Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 2 ... ...
Bækørred 41 1.996 48,89
Blåmusling 1.229 ... ...
Brødding 212 ... ...
Fjeldørred 1 ... ...
Helt 0 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 150 4.757 31,62
Karpe 0 ... ...
Laks 428 ... ...
Havørred 78 6.077 77,67
Regnbueørred inkl. guldørred 31.904 709.909 22,25
Sandart 22 ... ...
Stillehavsøsters 0 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 4 ... ...
Sukkertang 1 ... ...
Ål 1.231 81.643 66,30
I alt 35.304 836.536 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2015. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2014