Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 1 ... ...
Bækørred 31 1.737 55,81
Blåmusling 2.221 10.521 4,74
Brødding 217 ... ...
Gedde 0 ... ...
Helt 0 ... ...
Krebs 0 56 695,86
Kildeørred 93 2.988 31,96
Karpe 0 ... ...
Laks 1.289 44.674 34,65
Østers 0 ... ...
Havørred 84 6.037 72,03
Regnbueørred inkl. guldørred 31.087 751.725 24,18
Sandart 144 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 3 ... ...
Ål 1.067 85.850 80,43
I alt 36.239 920.488 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2016. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 4 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2015