Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 0 ... ...
Bækørred 34 1.699 50,30
Blåmusling 2.414 11.065 4,58
Brødding 218 ... ...
Sølvlaks 36 ... ...
Gedde 0 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 86 2.862 33,30
Laks 807 ... ...
Havørred 40 3.736 93,95
Regnbueørred inkl. guldørred 33.036 819.332 24,80
Sandart 264 ... ...
Sunshine bass,hybrid 1 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Størarter 1 ... ...
Stører 2 ... ...
Sukkertang 1 ... ...
Ål 549 50.245 91,44
I alt 37.488 945.686 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2017. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2016