Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 2 ... ...
Ravfisk (Seriola) 64 ... ...
Bækørred 23 1.222 53,68
Blåmusling 4.516 15.948 3,53
Brødding 197 ... ...
Gedde 0 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 24 871 36,13
Laks 1.030 ... ...
Havørred 40 3.974 98,84
Regnbueørred inkl. guldørred 29.737 748.919 25,19
Sandart 336 ... ...
Sunshine bass,hybrid 18 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 3 ... ...
Sukkertang 12 ... ...
Ål 451 37.514 83,11
Anden tang og alger 0 ... ...
I alt 36.453 879.982 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2018. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 3 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2017