Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 5 ... ...
Ravfisk (Seriola) 292 ... ...
Bækørred 38 1.995 52,18
Blåmusling 7.333 40.833 5,57
Brødding 185 ... ...
Fjeldørred 12 ... ...
Helt 0 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 31 ... ...
Laks 1.473 58.882 39,96
Havørred 35 3.660 103,21
Regnbueørred inkl. guldørred 33.577 824.008 24,54
Sandart 267 ... ...
Sunshine bass,hybrid 45 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Størarter 0 ... ...
Stører 0 ... ...
Sukkertang 0 ... ...
Ål 487 34.460 70,81
I alt 43.781 1.018.998 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2019. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 4 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 31. august 2020.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2018