Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr.

Art Produktion
Vægt Værdi Kilopris
Aborre 4 ... ...
Ravfisk (Seriola) 274 ... ...
Bækørred 33 1.810 55,61
Blåmusling 6.317 24.765 3,92
Brødding 187 6.662 35,67
Fjeldørred 11 ... ...
Gedde 0 ... ...
Helt 0 ... ...
Krebs 0 ... ...
Kildeørred 50 2.048 41,14
Laks 1.940 72.281 37,26
Havørred 40 4.762 118,37
Elritse 0 ... ...
Regnbueørred inkl. guldørred 32.821 811.367 24,72
Sandart 292 ... ...
Sunshine bass,hybrid 11 ... ...
Skrubbe 0 ... ...
Stører 1 ... ...
Sukkertang 22 ... ...
Ål 626 37.876 60,54
I alt 42.628 1.002.341 -

Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2020. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi.
Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
Nettoproduktion 2019