Statistik for akvakultur i Danmark, 2012
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og yngel og ungfisk, og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre 0 ... 241 ... . . . .
Bækørred 56 1.446 327 711 6.480 339 . .
Ål 1.061 80.323 6.800 15.824 . . . .
Blåmusling 707 2.746 1.000 ... . . . .
Brødding 273 7.604 40 ... 7.535 ... . .
Gedde . . 30 ... . . . .
Helt . . 4.800 485 . . . .
Kildeørred 127 3.669 . . . . . .
Laks 1 ... 1.222 ... . . . .
Havørred 23 2.873 2.512 3.716 715 0 . .
Pighvarre 2 ... 323 ... . . . .
Regnbueørred inkl. Guldørred 37.086 696.284 50.636 39.886 341.935 24.140 332 40.970
Sandart 128 ... . . . . . .
Skrubbe . . 1.077 612 . . . .
Stør 0 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 3 ... . . . . . .
Søsalat 0 ... . . . . . .
I alt 39.467 794.943 69.010 61.234 356.665 24.478 332 40.970

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. november 2014
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2011